Könyveim


Saját könyveink (Szupervályog, Pártalálás, Kacskaringók, Angyalhegy)
kereskedelmi forgalomban nem kapható, kis példányszámú magánkiadványok,
amelyeket azoknak szántunk ajándékba, akik a BÚBOS ÖKOHÁZ PROJEKTET és/vagy a
"#KOVIDOL - Kiút a járványhelyzetből" kezdeményezést 
támogatják.

Részleteket lásd  -> ITT 

A megjelenés sorrendjében:

https://kovidol.hu/#
Dr. Kovács Mónika
COVID–1984: FEKETE DOBOZ 
Eszköz a szabadságunkhoz és az EGÉSZségünkhöz!
Ismeretterjesztő, oknyomozó-tényfeltáró és (ki)útmutató szakkönyv a pandémiáról – laikusoknak és szakembereknek egyaránt

A koronavírus-járvány egy fekete doboz. Fogalmunk sincsen, mit rejt, csak egyvalamit tudunk biztosan: a gép zuhan, és percek múlva becsapódik. Egy évet szántam rá, hogy megtaláljam és kielemezzem ezt a fekete dobozt. Oknyomoztam, kutattam a szakirodalomban, járványügyi rendeletekben, vizsgáltam a háttértényezőket, pszichológiai hatásokat... Összevetettem a fősodrású médiában propagált, illetve az elhallgattatott szakértők ellentmondó / ellentmondásos véleményét, sőt azoknak a hangadó orvosoknak és kutatóknak a korábbi kijelentéseit is, amelyek szöges ellentétben állnak a jelenlegi álláspontjukkal... Kutatómunkám megdöbbentő eredményéről és az utasok megmentésének lehetőségeiről szól ez a könyv.
Részletek: #KOVIDOL.hu

Kara Kovács Mona:

ANGYALHEGY   I. könyv - Előjelek

SzuperMA Műhely 2017, 2021 (második kiadás folyamatban)

Ökoutópia-sorozat ébredőknek és álmodóknak korhatár nélkül, avagy a harmonikus élet forgatókönyve - a Nagy Ökofalu Könyv helyett

 ~ Van valahol egy hely. Egy „seholhely”, de „jóhely”. Egy falu az utópiák világában, amely azért született, mert még(!) nem tudtuk magunk − itt Falánkföldén – megvalósítani. Egy hely, ahová vágyódni fogsz, mint sokan Pandorára, Shambalába, Atlantiszra, avagy a Kék szigetre… ~ Van valahol egy fiatal pár, aki éli jobb sorsra érdemes, hétköznapi életét, de elvágyódik a sehová sem vezető mókuskerékből. És van valahol egy fiú és egy lány, aki értük üzen az éteren át, és várja őket ezen a közeli, de mégis fényévekre lévő helyen…
~ És vannak ŐK. Nem valahol, hanem mindenhol…
~ A háttérben pedig a pusztuló Föld, egy idejétmúlt civilizáció végnapjai és a III. világháború fenyegető árnyéka…
~ Miközben a színfalak mögött egy hatalmas erős ébredezik, amivel senki sem számolt…
~Van valahol egy hely, ahol mindnyájuk küldetése összefonódik, hogy együtt megírják az Ember és a Földlakók új történelmét.

Szó-kincs 2017
Versek, novellák, elbeszélések

Aposztróf Kiadó (Budapest), 2017

Az antológia az Aposztróf Kiadó 2017. évi irodalmi pályázatának legjobb műveit tartalmazza, melybe első (nyomtatott) szépirodalmi művem is bekerült. A novellám címe "Frakt-álom", és az Angyalhegy-sorozat második könyvének egyik rendhagyó fejezete, amely önálló "szösszenetként" is megállja a helyét.

Kapható a kiadónál -> ITT
A novella olvasható a -> Csigastratégia blogban.

Kara Kovács Mona:
KACSKARINGÓK... a szabadság felé vezető úton
avagy Zöldike Pintyőke fúr-farag az erdőbe’

A Szivárvány Históriák sorozat első kötete

Permakultúra Kft (Budapest), 2015

Járatlan úton haladóknak… „a végtelenbe és tovább”!

A szupervályog hazai története, a SzuperMA Műhely alapításának és alapítójának személyes hangvételű beszámolója… a kaliforniai sivatagtól a dunántúli szőlőhegyig… szupervályogtól az alomszékig… Csíkföldtől Szivárvány Faluig… „Az idő nekünk dolgozik!” – szokta volt mondogatni a szerző. A bűvös 2012-es esztendőt átlépve vajon mit akar ezzel számunka üzenni? Szolgálhatnak-e tanulsággal – nemtől és kortól, szakmai és társadalmi háttértől függetlenül bárki számára – egy kutatóorvosnő tapasztalatai, akiből „vályogvető”, majd ökofalu építő lett? Miközben személyes élményein keresztül szövi a történet szálait, a szerző számos témával kapcsolatban osztja meg gondolatait: tudomány és spiritualitás… pénz és az igazi gazdagság… önismeret, tudatosodás és a Világváltás… hit és a Kulturális Kreatívok… permakultúra, gazdálkodás és önellátás… és kitérőként egy váratlan szerelmi szál... Hiszen a kapcsolatok, az érzelmek, az esendőség és az emberi tartás is az élet része, amellyel minden közösségnek számolnia kell.

Számtalan kérdés, menet közben formálódó válaszok, és újabb kérdőjelek.Elszántság, megmérettetés, hullámvölgyek és hullámhegyek, fejlődés. 

Naplóregény a SzuperBlog alapján új fejezetekkel, amelyek a blogból kimaradtak. A szerző saját fotóival illusztrálva.

Jelenleg elektornikus kiadásban (CD-n) elérhető -> ITT

Dr. Kovács Mónika Erika:
Szupervályog építési útmutató CD

Permakultúra Kft. (Budapest), 2012, második, átdolgozott kiadás: 2015

"Tervezzünk és építsünk a természettel! A szupervályog-építés alapjai" c. könyv Az egyetlen magyar nyelven elérhető átfogó szupervályog szakkönyv! A kézikönyv az építési tanfolyamok anyagán alapul, és tartalmazza a szupervályog-építés alapjainak részletes technológiai leírását.

Mintegy 130 színes fotóval és illusztrációval

„Kedveled a harmonikus, szemet gyönyörködtető, ívelt vonalakat, a természetbe illeszkedő, gömbölyded formákat? Vagy egy hagyományos, egyenesfalu vályogházra vágysz, amely kiállja az idő(járás) próbáját? Fontos Neked, hogy az otthonod egészséges, környezetbarát és energiatakarékos legyen? Széppé akarod varázsolni a kertedet hangulatos, egyedi formájú, mégis praktikus kerti bútorokkal, építményekkel, díszítő elemekkel? Szeretnéd megvalósítani kreatív ötleteidet, akár saját kezűleg is?

Ha így van, örömödet fogod lelni a szupervályog-technológiában, amely lehetővé teszi, hogy a családod, barátaid segítségével megépíthesd a házadat, kertedet. Mindezt elérhető áron, egyszerű módszerekkel, a saját kertedben fellelhető földből. A földzsák építési módszert bárki megtanulhatja! Ehhez nyújt részletes technológiai leírást ez a kézikönyv.”

Jelenleg elektornikus kiadásban (CD-n) elérhető -> ITT

Dr. Kovács Mónika Erika:

Szupervályogon innen és túl  Földépítéstől a permakultúráig

Permakultúra Kft. (Budapest), 2012, második, bővített kiadás: 2015

Mintegy 260 színes fotóval és illusztrációval

Mi az a szupervályog, más néven földzsák- vagy szuperblokk-technológia?
Hogyan kapcsolódik az ökoépítészethez a permakultúra?

A bemutató könyv választ ad ezekre a kérdésekre, továbbá olvashatunk benne a szupervályog történetéről és megálmodójáról, Nader Khaliliről, illetve az általa is képviselt univerzális, természet közeli rendező- és építőelvekről, amelyek a permakultúra szemléletében is visszaköszönnek. Megtudhatjuk, hogy mitől szuper a szupervályog, azaz miért is olyan zseniálisan egyszerű a földzsák építési módszer, és milyen ötletek-kel fejleszti tovább a hagyományos vályogépítési technikákat, megőrizve azok kedvező tulajdonságait, de kiküszöbölve a hátrányaikat. A könyvben összefoglaljuk, hogy milyen előnyei vannak a szupervályognak az egyéb − régi és modern − építési technológiákkal összehasonlítva, és bemutatunk néhány szupervályog-alternatívát is. Ízelítőként és kedv-csinálóként a könyv végén található fotóalbumban számos fotót gyűjtöttünk egybe a nagyvilágban épült szupervályog házakról és egyéb építményekről, szemet gyönyörködtető példákkal illusztrálva a szinte kifogyhatatlan lehetőségeket…

Jelenleg elektornikus kiadásban (CD-n) elérhető -> ITT

Dr. Kovács Mónika Erika:
Pártalálás

Semmelweis Kiadó (Budapest), 2008.

A KORREKTÚRA sorozat első kötete. Miért „korrektúra”?
Sok-sok évet töltünk az iskolapadban, arról viszont vajmi kevés szó esik, hogy hogyan is boldoguljunk úgy általában az életben, a mindennapi kapcsolatainkban. Pedig - ahogy műveltségünk és szakmai tudásunk -, úgy ezek az emberi és életkészségek sem születnek velünk. Többségüket születésünk után „szedjük magunkra”, általában különösebb tudatosság nélkül. A szerencsésebbek jó szülői, pedagógusi példa alapján, a kevésbé szerencsések a maguk kárán tanulva.
A Korrektúra sorozat célja, hogy körüljárja ezeket az emberi és életkészségeket, és elgondolkodtasson, ötleteket adjon ahhoz, hogy hogyan „korrigáld” ezeket, ha úgy látod, nem vagy elég sikeres az életben, és hatékonyabb akarsz lenni a magánéletedben és a munkádban, fejleszteni szeretnéd az érzelmi intelligenciádat.

Tartalom, mintaoldalak -> ITT

Dr. Kopp Mária - Dr. Kovács Mónika Erika (szerk.):
A magyar népesség életminősége az ezredfordulón

Semmelweis Kiadó (Budapest), 2006.

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének tudományos iskolája által, Kopp Mária, Kovács Mónika Erika szerkesztésével létrehozott, a magyar népesség életminőségét és egészségét bemutató monográfiája a XXI. század orvosa, egészségügyi szakembere, döntéshozói, sőt minden polgára számára igen fontos és időszerű témával foglalkozik, az egészséggel, betegségekkel kapcsolatos életminőség kérdésével.

A monográfia, mely az intézet több mint 10 éves kutatási munkásságát öleli fel, kiegészítve azt a témával kapcsolatos nemzetközi eredményekkel, egyedülálló és nélkülözhetetlen mű a hazai szakirodalomban.

A majd ötven szerzős monográfiában bemutatásra kerülő eredmények zöme a Hungarostudy 2002 országos, a magyar felnőtt lakosságra életkor, nem és településnagyság szerint reprezentatív egészségfelmérésen alapul. Ugyanakkor számos tényező esetében az eredmények a két korábbi 1988-as és 1995-ös vizsgálat adataival is kiegészülnek, így összehasonlításra, longitudinális összefüggések vizsgálatára is lehetőség nyílik. Ez az elmúlt két évtizedben lejátszódó gyors társadalmi változások hatásainak értékelése szempontjából különös jelentőséggel bír. Amíg a három nagy egészségfelmérés bepillantást nyújt az életminőség- és egészségmutatók és azok sokrétű – többváltozós összefüggéseinek társadalmi – makroszintű vizsgálatára alkalmas, addig az egyes rétegek és problémakörökre jellemző specifikus, mélyebb – mikroszintű – összefüggések elemzésére további kiegészítő vizsgálatok szükségesek. A monográfia külön erőssége, hogy számos fejezetben a tudományos iskola kutatói bemutatják az adott témában „mélyfúrás” jelleggel végzett a további vizsgálataikat is.

Ajánljuk tehát a könyvet az egészségügy, pszichológia, szociológia, antropológia, bioetika, pedagógia, közgazdaság- és politikai tudomány területén dolgozó – klinikai, kutató és oktató munkát végző és döntéshozó – szakembernek. Hasznos információval szolgálhat minden olyan olvasó számára, aki az életminőség fogalmát, indikátorait, meghatározóit szeretné megismerni, munkájában felhasználni, s kiváncsi a magyar lakosság életminőségére az ezredfordulón.

Kapható E-könyv formában a kiadó webshopjában -> ITT
Papírformában: -> Kapható a Bookline, Libri... webboltokban.


Dr. Kovács Mónika (szerk.):
Időskori depresszió és szorongás

Lektor: Prof. Dr. Arató Mihály

Springer Tudományos Kiadó (Budapest), 2003

Miért különösen fontos a depresszió és szorongás felismerése és kezelése idős korban? A depresszió és szorongás az idős emberek jelentős szenvedését, funkcionális károsodását és életminőség romlását okozhatja. Fokozottabb mortalitással jár együtt, melynek hátterében a nagy öngyilkossági kockázat, illetve az életkorral amúgy is egyre gyakoribbá váló testi betegségek lefolyására gyakorolt kedvezőtlen hatása áll. Befolyást gyakorol az orvos-beteg kapcsolatra, együttműködésre, az egészségügy fokozottabb igénybevételével, nagyobb egészségügyi költségekkel is együtt jár. A lakosság elöregedésével, az idős emberek arányának növekedésével ez egyre nagyobb anyagi és szociális terhet jelent mind a társadalom, mind a család számára. Az idős kornak nem kell szükségszerűen rokkantságot, magányt és betegséget jelentenie. A depresszió felismerésével és megfelelő kezelésével az orvos hozzásegítheti idős betegét a tartalmasabb és teljes élethez.
Kiváló hazai és nemzetközi szakemberek közreműködésével létrehozott könyvünkkel szeretnénk segítséget nyújtani; „hogy az idős ember ne legyen depressziós, még akkor sem, ha minden oka megvan rá".

-> Kapható a Bookline, Libri... webboltokban.

 


Szakértőként (A Williams ÉletKészségek munkacsoport vezetőhelyetteseként) és szerzőként résztvettem az alábbi ismeretterjesztő DVD, illetve tréning önálló tanulási program kidolgozásában:

Részletek -> ITT
Ċ
Információ Szupervályog,
2022. febr. 17. 5:51
Ċ
Információ Szupervályog,
2022. márc. 2. 10:22